• Anasayfa
  • |
  • Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi Hk.

Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi Hk.

İlgi:(a)T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(UDHB) Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 20.07.2017 tarihli ve E.57636 sayılı yazısı, 

       (b)Odamızın 12.07.2017 tarihli ve 2720 sayılı yazısı, 

 İlgi (a) yazı ile;

-Ülkemizin taraf olduğu "Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşme'sinin 08.09.2017 tarihinde yürürlüğe gireceği ve UDHB(İdare) tarafından hazırlıkların başlatıldığı,

-IMO MEPC 71. Dönem Toplantısı'nda gemilerin balast suyu yönetim gereklilikleri ile ilgili olarak mevcut gemilere belirli bir düzenleme getirildiği ve taraf ülkelere sirküle edilmesinden sonra ilgili IMO organları tarafından onaylanarak yürürlüğe gireceği,

-Ancak, bu düzenleme kapsamında, gemilerin balast arıtımı cihazları ile donatılmalarına tabi olacakları takvimi, IOPP Sertifikası'nı yenileme tarihlerine göre düzenlendiğinden her geminin kendine has bir takviminin oluştuğu,

-Odamız İlgi(b) yazısına atıfla, "sektörden harmonize sörvey uygulaması dışına çıkılarak söz konusu düzenlemeye ek olarak daha fazla erteleme hakkı elde edilmesine yönelik taleplerin olduğunun" bildirildiği,

-Bu kapsamda Bakanlıkça; Kuralın incelenmesi sonucu "Harmonize Sörvey" dışına çıkılması uygulamasının her gemiye avantaj sağlamadığının görüldüğü,

-Bu hususta, sektörden gelen IOPP Sertifikası yenilenmesi için harmonize sörveyden çıkma taleplerinin, Bakanlıkça uygun değerlendirildiği, ortaya çıkacak avantajlar ve dezavantajlar göz önünde bulundurularak gemi işleticileri ve klas kuruluşlarınca karar verilmesinin yerinde olacağı,

-MEPC 71 kararı ile, balast suyu yönetimine ilişkin tüm gemilerin sörvey tarihlerine göre en geç 8 Eylül 2024 tarihine kadar uyumlaştırılmış olacağı, aynı zamanda harmonize sörveyden çıkmayı tercih eden gemilerin de, bu tarihi dikkate alarak tekrar harmonize sörveye girmelerinin gerektiği,

-Söz konusu uygulamalara ilişkin olarak A.B.D.' de farklı uygulamaların bulunduğu ve buna ilişkin bültenlerin yayımlandığı, A.B.D.' ye sefer yapan gemilerin bu uygulamalara dikkat etmesinin önem arz ettiği,

-Bu itibarla, "Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşme"nin 8 Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe girecek olması sebebiyle, gecikme yaşanmaması için, sözleşme kapsamında yapılacak belgelendirmelere yönelik başvuruların, ivedilikle yapılması gerektiği, hususları bildirilmiştir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. 

                                                                         Saygılarımızla,

                                                                         İsmail ASASOĞLU

                                                                         Genel Sekreter V.

EKLER;

EK-1:İlgi(a) yazı (3syf)

476_2783_Balast_Suyu_Odamiz_Yazisi.pdf 476_2783_BWM_UDHB.pdf