Belgelendirme İşlemleri.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nce gereği için Liman Başkanlıklarına, bilgi için Odamıza  gönderilen 06.04.2020 tarihli ve 23156 sayılı yazıda; Odamızın 423 sayılı Sirküleri ile duyurulan 03.04.2020 tarih ve E.22643 sayılı yazılarında Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya ve ülkemize yayılan Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Liman Başkanlıkları tarafından alınması gereken ilave tedbirlerin bildirildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, salgınla mücadele kapsamında deniz yoluyla ticaretin devam etmesinin hayati önem taşımakta olduğu ve Liman Başkanlığı personeli ile vatandaşlarımızın temasını en aza indirmenin salgının yayılmasını önlemek için alınan en önemli tedbirlerden biri olduğu ifade edilerek, bahse konu tedbirlere ek olarak, ulusal sefer yapan gemi, su ve iç su araçları ile şirketlerinin süresi sona eren belgelerinin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın belgelerin bitim tarihinden itibaren 3 (üç) aya kadar uzatıldığı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                         

İsmet SALİHOĞLU                    

Genel Sekreter                       

435_1144_belgelendirme_i_lemleri_110626.pdf