• Anasayfa
  • |
  • Coronavirüs (Covid-19) Tedbirleri Hk.

Coronavirüs (Covid-19) Tedbirleri Hk.

Coronavirüs (Covid-19) Tedbirleri ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 2020/2 sayılı Genelgesi 16.03.2020 tarih ve 19370 sayılı yazıları ile yayımlanmıştır.

Genelgede özetle;

- Liman Tek Pencere Sistemi üzerinden liman sahasına girmeden en az 24 saat önce yapılması gereken bildirimlerin 48 saat önce gerçekleştirilmesi,

- Gemi geliş bildiriminde yer alan son 10 liman bilgisi kullanılarak, geminin son 14 gün içinde uğrak yaptığı limanların tespit edilmesi,

Türk Bayraklı gemilere aylık ve 3 aylık periyotlarla uygulanan önsörvey denetimlerinin 2 ay ve 4 aylık periyotlarla uygulanması,

-Yabancı bayraklı gemilere yapılan Liman Devleti Denetim oranının yazıları tarihinden itibaren 3 ay sonrasına kadar % 15 olarak uygulanması,

- Gemilerin Liman Tek Pencere sistemi üzerinden yapılan kıyı tesisleri ve tersanelere giriş-çıkış işlemlerinde acenteleri tarafından beyan edilen belge/sertifikaların Liman Başkanlıklarınca arşivlenmesine gerek bulunmayıp acente ofislerinde saklanması,

şeklindedir.

2020-2 Sayılı Genelgenin tümünün bir örneği Ek'te sunulmaktadır.

 Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

298_973_coronavir_s_covid_19_tedbirleri_hk.pdf