• Anasayfa
  • |
  • Coronavirüs (Kovid-19) Salgını İle Mücadele Yunanistan - Bulgaristan

Coronavirüs (Kovid-19) Salgını İle Mücadele Yunanistan - Bulgaristan

İlgi (a) yazı ile;

İlgi (b), (c), (d) ve (e)'de belirtilen mevzuatlar doğrultusunda, Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan önleyici tedbirler çerçevesinde kara ve deniz sınırımız bulunan Yunanistan ve Bulgaristan ile ilgili olarak aşağıdaki tedbirlerin alınmasının zorunlu hale geldiği,

Bu kapsamda:

1- Yunanistan sınırındaki İpsala Kara Hudut Kapısı, Pazarkule Kara Hudut Kapısı, Uzunköprü Demiryolu Hudut Kapısı, Bulgaristan sınırındaki Kapıkule Kara Hudut Kapısı, Kapıkule Demiryolu Hudut Kapısı, Hamzabeyli Kara Hudut Kapısı, Dereköy Kara Hudut Kapısı yolcu giriş çıkışlarının kapatıldığı,

2- Yunanistan anakarasından, Yunan adalarından ülkemize deniz vasıtalarıyla yapılan yolcu taşımacılığına yönelik seferlerin karşılıklı geçici olarak durdurulduğu,

3- Yukarıda değinilen hudut kapılarından veya deniz vasıtalarıyla ülkemize giriş yapmak isteyen Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşları ile son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunmuş üçüncü ülke vatandaşlarının ülkemize girişine 18.03.2020 tarihi saat 24:00' dan itibaren izin verilmeyeceği,

4- Bu önlemlerin, Türk Yunan ve Bulgar vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarına aynı şekilde uygulanacağı,

5- Ülkemizde oturum iznine sahip olan Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşlarının Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tedbirler çerçevesinde ülkemize giriş yapabileceği, Yunanistan'da ve Bulgaristan'da oturum iznine sahip olan Türk vatandaşlarının da çıkış yapabileceği, ancak bu madde kapsamında giriş veya çıkış yapacak olan kişilerin bu haklarını pandemi tehlikesi geçene kadar yalnızca bir defa kullanabileceği,

6- Sınır kapılarında yük taşımacılığına ise herhangi bir kısıtlama getirilmeyeceği, dış ticaret, Sağlık ve Ticaret Bakanlıkları'nca belirlenen usuller çerçevesinde devam edeceği,

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin gerekli çalışmaların ivedilikle planlanması/uygulanması ve konunun Bakanlıklarının ilgili birim amirleri, Valiler ve Kaymakamlar ile diğer sıralı/sorumlu amirler tarafından takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususları bildirilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz rica ederim.

316_1006_coronavir_s_kovid_19_salg_n_ile_m_cadele_yunanistan_bulgaristan.pdf