Covid-19 Coronavirüsü

İlgi yazı ile Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 12.03.2020 tarih ve E.16912 sayılı yazısından bahisle;

Dünya Sağlık Örgütü'nce (WHO) hazırlanan ve gemilerde karşılaşılabilecek COVID-19 vakalarının yönetimi için uygulanacak operasyonel hususlara ilişkin rehberin, IMO 4204/Add.3 Sayılı Sirküler Mektubu ile yayımlandığı belirtilerek söz konusu sirküler mektubu ile ilgili bilgi edinilmesi ve gerekli özenin gösterilmesi hususları bildirilmektedir.

 Bilgi ve gereğini rica ederim.

293_974_covid_19_coronavir_s_.pdf