• Anasayfa
  • |
  • COVID-19 Mücadelesinde TÜBİTAK Mevcut Desteklerine Ek Olarak Özel Hızlı Destek Çağrısı Hk.

COVID-19 Mücadelesinde TÜBİTAK Mevcut Desteklerine Ek Olarak Özel Hızlı Destek Çağrısı Hk.

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yapılan 26.03.2020 tarihli duyuru ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak belirlenen yeni Koronavirüsün(COVID-19) tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına aldığı, bu acil durum karşısında TÜBİTAK desteklerini yeni tip Koronavirüsün teşhis ve tedavisinde kullanılabilecek ürünler ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesi ve destek süreçlerine ilişkin uygulamalara yönelik projelere odaklamak amacıyla özel bir çağrı açıldığı bildirilmiştir.

TÜBİTAK 1507 kodlu "KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı" çerçevesinde açılmış olan bahse konu çağrı kapsamında, COVID-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesine yönelik konularda sunulacak Ar-Ge projelerine hızlı destek verileceği belirtilmiştir.

Son Başvuru tarihi 2 Nisan 2020 olan bahse konu destek çağrısına başvuru yapmak isteyen Üyelerimiz için ayrıntılı bilgi Ek'te sunulmuştur.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

Saygılarımla,                                

İsmet SALİHOĞLU                           

Genel Sekreter                               

365_1071_cov_d_19_m_cadelesinde_t_bitak_mevcut_desteklerine_ek_olarak_zel_h_zl_.pdf