COVID-19 Önlemleri

İlgi : T.C. İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nün 19.03.2020 tarih ve e-2020031916410409091 sayılı yazısı

İlgi yazıda ; Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün yazsına atfen Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan COVİD-19 salgını ile ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından 30.01.2020 tarihinde "uluslararası halk sağlığı acil durum" ilan edildiği, bu kapsamda salgın seyri doğrultusunda gemilere yönelik olarak ilave önlemlerin alınmasının gerektiği sebebiyle 14 gün içerisinde yasaklı ülkeler limanlarına uğrayan veya bu ülkelerde bulunan mürettebat yada yolcu katılımı olan gemilerden, Türk Boğazları'ndan transit geçen veya Türk limanlarında uğraksız geçis sırasında yabancı personel değişimi işlemlerinin hastalık veya ölüm dışında yapılmaması bildirilmektedir.

Ayrıca Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkalığı'nın yazısına atfen riskli ülkelerde son 14 gün içerisinde bulunanların tespitine yönelik çalışmaların hudut kapılarında devam ettiği ancak riskli ülkelerden ülkemize uçuşların durdurulması ile birlikte bu ülkelerde bulunan şahısların 3'üncü ülkeler üzerinden ülkemize ulaşmaya çalışacaklarının değerlendirildiği, bu sebebten uçuşların devam ettiği ülkelerden gelen tüm yolcuların pasaportlarının son 14 gün içerisinde riskli ülkelerde bulunup bulunmadıklarının tespit edilebilmesi için tüm sayfalarının da kaşe kontrolü yapılması istenilmektedir.

Bu çerçevede, İstanbul limanlarına yanaşan ya da İstanbul Boğazından transit geçen gemilerdeki tayfaların gemiden ayrılmak istemeleri durumunda gemideki diğer tayfaların hangi tarihte hangi limandan gemiye katıldığının gemi kaptanı tarafından beyan edilmesinin ve son 14 gün içerisinde riskli ülke vatandaşlarından birinin gemiye katıldığının tespit edilmesi durumunda; karantina süresi tamamlanmadan gemide bulunan diğer tayfalarında ülkemize girişine izin verilmeyeceği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                                

İsmet SALİHOĞLU                           

Genel Sekreter                              

 

348_1049_cov_d_19_nlemleri.pdf