COVID-19 Önlemleri Hk.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen Ek'te sunulan ilgi yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Yatlara Yapılacak Sağlık İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin İşbirliği Protokolü'nün imzalandığı belirtilerek yurtdışından gelen yatlara uygulanmakta olan sağlık işlemlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Seyir İzin Belgesi Sistemi üzerinden elektronik olarak yapıldığı ifade edilmektedir. 

İlgi yazıda devamla, dünyada COVID-19 salgını yaşanmakta olup 30.01.2020 tarihinde "uluslararası halk sağlığı acil durumu" ilan etmiştir. Salgın, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yakından takip edilmektedir. Salgının seyri doğrultusunda gemilere yönelik olarak ilave önlemlerin alınması kapsamında yurtdışından gelen yatların sağlık işlemlerinin Seyir İzin Belgesi Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılması uygulaması askıya alınmış olup, bu yatların sağlık işlemleri ekte belirtilen Sağlık Denetleme Merkezlerince yürütülecektir.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizin COVID-19 salgınından korunması kapsamında ilgili tüm paydaşların tam bir işbirliği içinde bulunması ve bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususu bildirilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim. 

313_1000_cov_d_19_nlemleri.pdf