• Anasayfa
  • |
  • COVID-19 Salgını Hakkında İİT Genel Sekreterliği ve İKB Tarafından Yapılan Basın Açıklamaları Hk.

COVID-19 Salgını Hakkında İİT Genel Sekreterliği ve İKB Tarafından Yapılan Basın Açıklamaları Hk.

Sayın Üyemiz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen yazı ile, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği ve İslam Kalkınma Bankası (İKB) tarafından koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin olarak yapılan basın açıklamalarına yer verilmektedir.

İİT Genel Sekreterliğinin açıklamasında, Teşkilat'ın COVID-19 salgınıyla mücadelede üye ülkelerle dayanışma içinde olduğu, virüs nedeniyle ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını ve olumsuz sosyoekonomik sonuçları durdurmak için tüm imkanlarını kullanmaya hazır olduğu ve üye ülkelerin çabalarından övgüyle bahsettiği kaydedilmektedir. Salgınla mücadeleye destek olmak amacıyla üye ülkelere ayırdığı mali kaynaktan ötürü İKB'ye takdirlerini de ifade ettiği aktarılmaktadır.

İKB'nin açıklamasında, Bankanın, virüsün olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla üye ülkelere 730 milyon ABD Dolarlık "Stratejik Hazırlık ve Mukabele Desteği" sunmak üzere çalışmalara başladığı bildirilmektedir. Bunun 280 milyon ABD Dolarının İslami Dayanışma Kalkınma Fonu (ISFD) ve İKB tarafından ulusal proje ve programlar için, 300 milyon ABD Dolarının Ticaretin Finansmanı Uluslararası İslam Şirketi (ITFC) tarafından ticaret finansmanı için, 150 milyon ABD Dolarının ise İslam Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi Şirketi (ICIEC) tarafından sigortalama işlemleri için kullandırılacağı belirtilmektedir.

Desteğin hem özel hem de kamu sektörlerine yönelik olacağı kaydedilmektedir. Ayrıca Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Programından da salgının önlenmesine yönelik yapılacak araştırmalara teknik yardım desteği sağlanacağı, ters bağlantı programı çerçevesinde en iyi uygulamaların ve teknik uzmanlığın paylaşılacağı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, İKB'nin, salgından etkilenen ülkelere sağlayacağı desteklerde, etkin işbirliği ve kaynak kullanımını teminen uluslararası kalkınma bankaları ve finansman kuruluşlarıyla birlikte çalışacağı belirtilmektedir. Asya Altyapı Yatırım Bankası, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu, Suudi Fonu ve Kuveyt Kalkınma Fonu dahil çok sayıda kuruluşun İKB'nin çabalarına destek vermeye ilgi duyduğu aktarılmaktadır.

Öte yandan, İKB'nin ve alt kuruluşlarının kaynaklarına firmaların doğrudan erişiminin mümkün olmadığı, bu kaynakların her bir üye ülkedeki ilgili kuruluşlara aktarıldığı ve bu kuruluşlar aracılığıyla özel sektörün istifadesine sunulduğu, Ülkemizde bu fonların Eximbank tarafından kullanıldığı belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

Saygılarımla,                       

İsmet SALİHOĞLU                   

Genel Sekreter                      

430_1138_cov_d_19_salg_n_hakk_nda_iit_genel_sekreterli_i_ve_ikb_taraf_ndan_yap_lan_bas_n_a_klamalar_hk_110529.pdf