• Anasayfa
  • |
  • COVID-19 Salgını Süresince Gemi Atıkları Yönetimi Hk.

COVID-19 Salgını Süresince Gemi Atıkları Yönetimi Hk.

Sayın Üyemiz,             

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen ve Ek’te sunulan 2020/14 sayılı Genelge’de;

COVID-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla, ülkemizde ve dünya genelinde sosyal ve ekonomik tedbirlerin alındığı,

Salgın ile mücadeleyi ve salgının önlenmesine yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ülkemizin taraf olduğu “Denizlerin Gemiler Tarafından Kirlenmesinin Önlenmesi Sözleşmesi” (Marpol Sözleşmesi) çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin esasların belirlenmesinin amaçlandığı,

Covid-19 salgını sürecinde, Marpol Sözleşmesi’ne dayanarak yayımlanmış olan, “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca gemilerden kaynaklanan atıkların, atık alma gemilerine veya atık kabul tesislerine alımı konusunda yürütülecek iş/işlemlerin kapsandığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                           

İsmet SALİHOĞLU                     

Genel Sekreter                         

464_1183_cov_d_19_salg_n_s_resince_gemi_at_klar_y_netimi_hk_111173.pdf