• Anasayfa
  • |
  • Covid-19 Tedbirleri 2020/12 Genelgesi Hk.

Covid-19 Tedbirleri 2020/12 Genelgesi Hk.

Sayın Üyemiz,            

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Ek’te sunulan 2020/12 sayılı Genelge’de;

Ülkemizin karşı karşıya kaldığı Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelede Bilim Kurulu ve ilgili kurum/kuruluşlarca duyurulan tedbirlere riayet edilmesi,  

Tüm ülke sathında alınan tedbirler doğrultusunda, gündelik hayatta kullanılan maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının uygun şekilde yönetiminin sağlanması, tek kullanımlık kişisel maske ve eldivenler ile diğer hijyen malzemelerinin atıklarının biriktirilmesi, toplanması, taşınması, geçici depolanması ve atık işleme tesislerine iletilmesi,

Kurum, kuruluş ve işletmelerin bina ve yerleşkelerinde oluşan maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi, ağzı sıkıca kapatılan iç içe iki torbaya konulması, geçici depolama alanlarında en az 72 saat bekletildikten sonra “diğer atık” kategorisinde evsel atık kapsamında yönetilmek üzere belediyeye teslim edilmesi,

Evlerden ve işyerlerinden kaynaklanan tek kullanımlık maske, eldiven, mendil gibi kişisel hijyen malzemesi atıklarının ağzı sıkıca kapatılan iç içe geçmiş iki çöp torbasına konulması, en az     72 saat süreyle oda veya balkonlarda bekletilmesi ve “diğer atık” kategorisinde evsel atık olarak yönetilmek üzere belediyeye teslim edilmesi,

Atıkların toplanması, taşınması, işlenmesi ve bertarafı ile görevlendirilen personelin, çalışma sırasında eldiven ve maske gibi kişisel koruyucu malzeme kullanarak, atıkla temas etmeyecek şekilde, toplama ve taşıma işlemleri sırasında özel iş elbisesi giymesi gerektiği hükümleri belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

 

Saygılarımla,                               

İsmet SALİHOĞLU                          

Genel Sekreter                              

470_1194_covid_19_tedbirleri_2020_12_genelgesi_hk_111242.pdf