COVID-19 Tedbirleri Hk.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 06.04.2020 tarih ve E.23139 sayılı yazısı ile; Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütünce 30.01.2020 tarihi itibariyle "Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu" olarak ilan edilen Covid-19 virüsünden kaynaklanan salgından ülkemiz genelinde korunma tedbirlerinin Cumhurbaşkanlığımız tarafından yayınlanan Genelgeler kapsamında seyahat kısıtlaması dahil olmak üzere titizlikle uygulandığı ve takip edildiği,

İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesine göre, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak ili için giriş çıkış yasağı başlatılmış olup, Türk Karasularındaki deniz trafiği hareketliliğinin de izlenmesi ve raporlanmasının önem arz ettiği,

 Bu kapsamda, tam boyu 20 metre altında olan teknelerden;

  1. İstanbul veya Çanakkale Boğazına giriş çıkış yapanların ilgili Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine VHF veya telefon ile kendilerini tanıtacak bilgileri içeren Mevki Raporunu (eğer Boğaz girişi yapılacak ise 5 deniz mili kala, Boğazdan çıkış yapılacak ise hemen) vermeleri,
  2. Anılan teknelerin seferleri uğraksız kapsamda ise hiçbir liman idari sahasına uğrak yapılmaksızın seferlerine devam etmeleri, seferleri uğraklı ise ilgili liman başkanlığından izin alınarak iznini TBGTH merkezine ibraz etmeleri,
  3. Bir liman idari sahasından bir başka liman idari sahasına gidecek olanların ilgili valilik makamından alacakları seyahat izin belgelerini liman başkanlığına ibraz etmeleri,
  4. Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezlerinin kendilerine bildirilen mevki raporlarını ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı birimine iletmeleri,

hususlarının 06.04.2020 tarih ve 23161 sayılı Bakanlık Makam Oluruna istinaden uygun bulunduğu, bundan sonra yapılacak işlemlerin bu doğrultuda tesis edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerini arz ve rica ederim.

 

443_1157_cov_d_19_tedbirleri_hk_110742.pdf