• Anasayfa
  • |
  • Covid 19 Virüsü Önlemleri

Covid 19 Virüsü Önlemleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı'nın 13.03.2020 tarihli e-postası ile;

Dünya genelinde görülmekte olan Covid-19 virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, Kocaeli Liman İdari Sahasının yoğun gemi trafiğine sahip olması nedeniyle Kocaeli Liman Başkanlığı'nca önlemler alınmasının kaçınılmaz olduğu,

Bu kapsamda Bakanlıkça kullanılmakta olan LTP/LYBS sistemleri üzerinden yapılan Ordino ve LÇB başvurularında, Kocaeli Liman Başkanlığı'na yapılan belge ibrazlarının yaşanan süreç boyunca bahse konu sistemlerde "UAB DİĞER" sekmesine yüklenerek yapılmasının uygun görüldüğü,

Başvurusu yapılan Ordino ve LÇB'lerin Başkanlıkları ilgili personellerince sistem üzerinden devamlı kontrol edileceği, uygun bulunanların onaylanacağı, eksiklik ve hata tespit edilenlerin ise not (reddedilme sebebini içerir not, sistem üzerinde görülebilmektedir)  yazılarak reddedileceği, başvuruların sistem üzerinden takip edilmesinin bu nedenle önem arz ettiği, UAB DİĞER sekmesine yüklenen belgelerin asıllarının Kocaeli Liman Başkanlığı'na haftalık periyotlarla getirileceği, onaylanmış olan belgelerin Başkanlıklarınca mühürlü olarak basımının yapılmayacağı, Türk bayraklı olup yurt dışına sefer yapacak olan gemilerin personel listelerinin de bu süreçte Başkanlık personellerince imzalanmayacağı, iş yoğunluğu göz önünde bulundurulduğundan, e-posta ve belgegeçer ile belge ibrazının kabul edilmeyeceği,

Kocaeli Liman Başkanlığı'nca yapılacak ikinci bir talimata kadar, yukarıda belirtilen şartlara riayet edilerek çalışmalara devam edileceği öğrenilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

279_970_covid_19_vir_s_nlemleri.pdf