• Anasayfa
  • |
  • DEĞIŞTIRILECEK OLAN IMO FORMLARI

DEĞIŞTIRILECEK OLAN IMO FORMLARI

Sayın Üyemiz, İlgi yazıda; Dünya limanlarında gemi giriş/çıkış formlarını standart hale getirmeye çalışan IMO’nun 32.Dönem Kolaylaştırma toplantıları sırasında güncel olarak kullanılan Ek-4’deki formlarda Ek-1’de gösterildiği şekilde değişiklikler yapıldığı, 7 Temmuz 2005 tarihinde kabul edilen Kolaylaştırma Komitesi kararıyla bu formların 1 Ağustos 2006 tarihinden sonra kullanılmaya başlanılması tavsiye edilerek uygulamanın en geç 1 Kasım 2006 tarihinde yürürlüğe gireceğinin ifade edildiği, Uygulamanın başlayacağı Ağustos 2006 tarihine kadar yeterli bir süre olmasına rağmen Türk donatanlar tarafından işletilen yurt dışı sefer bağlantılı gemilere bu formların ulaştırılarak kullanıma geçilmesinin yararlı olacağının değerlendirildiği belirtilmektedir. Bu itibarla, yurt dışına sefer yapan gemilerimizde, formlardaki geçişin kolaylaştırılması için, ekte de birer örnekleri gönderilen yeni formların kullanılmaya başlanmasının sağlanması hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER EK 1: Eski ve Yeni Formlar Arasındaki Farklar (1 Sayfa) EK 2: 7 Temmuz 2005 Tarihli Kolaylaştırma Komitesi Kararı (1 Sayfa) EK 3: Eski IMO Formları (5 Sayfa) EK 4: Yeni IMO Formları (6 Sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - TURKLİM Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - Meclis Başkan ve Vekilleri - İMEAK DTO Şubeleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Danışmanlar - DTO Meslek Komiteleri Başkanları