Demir Yeri Sahaları Hk.

Sayın Üyemiz,
 

 

 
                    

 

 
            İlgi yazı ile;
            Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 21.01.2013 tarih ve 709 sayılı yazısında, Çanakkale Limanı 2 No’lu Demir yerinin, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi (SHOD) Başkanlığınca “Demirlemeye Yasak Saha” içerisinde kaldığından bahisle Limanlar Yönetmeliği ile belirlenen alanın değiştirilerek yeni bir demir sahası belirlenmesinin istendiği,
            Yeni bir demir yeri belirlenene kadar Yeni Köy açığında bulunan Çanakkale Limanı      2 No’lu Demir yerinin kullandırılmaması ve 2 No’lu Demi yerine yapılacak yakıt ikmali ve atık alım hizmetleri için 3 No’lu Demir sahasının kullanılması istenmektedir. 
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                        Saygılarımızla
                                                 
                                                          
                                                                                                            Murat TUNCER
Genel Sekreter

EK: İlgi Yazı Örneği ve Ek’i (2 Sayfa)

        (Odamız Web Sayfasında)

 

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                     BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                               - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri
- Türk Armatörler Birliği                                      - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk ve Üyeleri    - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                                                                       - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                                                                         - RODER
- UND
- TÜRKLİM
- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri
- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği
- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.
- Gemi Brokerleri Derneği
- Koster Armatörleri Derneği
- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği
- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği                  
- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği                             
- Gemi Sahibi Firmalar
- Acenteler