• Anasayfa
  • |
  • Deniz Taşımacılığından Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılması Hk.

Deniz Taşımacılığından Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılması Hk.

Sayın Üyemiz,         

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization - IMO), Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmesi’nin (Convention for the Prevention of Pollution from Ships-MARPOL) bir parçası olarak gemilerin enerji verimliliğini artırmaya yönelik ilk uluslararası zorunlu önlemlerin kabul edilmesinden itibaren, denizcilik sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak için on yıllık eylem planı belirlemiştir.

IMO tarafından, dünya çapındaki geniş kapsamlı düzenlemeler ile denizcilik sektörünün çevresel performansı geliştirilmekte, gemilerin enerji verimliliği, operasyonel yakıt verimliliği ve hız optimizasyonu odaklı düzenlemeler üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Söz konusu hedefler ve düzenlemeler doğrultusunda, denizcilik sektöründe karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik ilave tedbirlerin uygulanması ve ayrıca yeşil teknoloji çalışmalarının hız kazanması öngörülmektedir.

Bu kapsamda, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün web sayfasında yayımlanan yazıda (https://bit.ly/3s39vku), deniz taşımacılığından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik on yıllık süreçte yapılan çalışmalara yönelik bilgiler ve bu süreci gösterir grafik yer almakta olup bahse konu yazının Türkçe tercümesi Ek-1’de sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

872_2335_2335_872.pdf