• Anasayfa
  • |
  • Deniz Turizmi Araçları ve Denizyolu Yolcu Taşımacılığı İşletmeciliğinin Koronavirüs Kapsamında Alması Gereken İlave Tedbirler

Deniz Turizmi Araçları ve Denizyolu Yolcu Taşımacılığı İşletmeciliğinin Koronavirüs Kapsamında Alması Gereken İlave Tedbirler

Sayın Üyemiz,
İlgi:   a) T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 24.03.2020 tarih ve 21098 sayılı yazısı.
          b) T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 2020/2 ve 2020/3 Sayılı Genelgeleri.
          c) T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 23.03.2020 tarihli ve 20933 Sayılı Makam Olur'u

İlgi yazı ile İlgi (b) ve (c) Talimatları kapsamında uygulanmakta olan tedbirlere ilave olarak;

- İçişleri Bakanlığı'nın ek Genelgesi kapsamında, toplu yolcu taşımacılığı yapan Yolcu Motoru cinsindeki gemilerle ilgili Bakanlıkça belirlenecek süreye kadar, Deniz Elverişlilik Belgelerinde belirtilen yolcu taşıma kapasitelerinin  %50'si oranında yolcu taşımacılığı yapılması,

-İçişleri Bakanlığı'nın 89780865/153 sayılı ve Coronavirüs Tedbirleri konulu Talimatı çerçevesinde , vatandaşlarımızın çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıran, Gezinti/Tenezzüh, Turistik Amaçlı Olta Balıkçılığı, Ticari Yat ve İlkel Yapılı Ahşap Gemi cinslerinde faaliyet gösteren gemilerin ticari faaliyetlerinin askıya alınması,

-Özel teknelerin statüsünde faaliyet gösteren teknelerin işlemlerinin Mülki Amirlerle koordineli yürütülmesi,

tedbirlerinin de 20 Nisan 2020 Perşembe mesai bitimine kadar uygulama kapsamına alınması hususları belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                        

İsmet SALİHOĞLU                   

Genel Sekreter                      

 

358_1061_deniz_turizmi_ara_lar_ve_denizyolu_yolcu_ta_mac_l_i_letmecili_inin_koronavir_s_kapsam_nda_almas_gereken_ilave_tedbirlerpd.pdf