• Anasayfa
  • |
  • DENIZ TURIZMI YÖNETMELIĞI ILE ILGILI MAKAM OLUR’LARI HK.

DENIZ TURIZMI YÖNETMELIĞI ILE ILGILI MAKAM OLUR’LARI HK.

İlgi yazı ile; 1- 24.07.2009 Tarih ve 27298 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Deniz Turizmi Yönetmeliği” ile turizm amaçlı su altı ve su üstü faaliyet araçlarına deniz turizmi araçları işletme belgesi alma zorunluluğu getirmiş olduğundan, 15.06.1997 Tarih ve 23020 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği” kapsamında da bu hükmün uygulanabilmesi ve mevcut yönetmeliğin bugüne kadar ki uygulaması sırasında ortaya çıkan aksaklıkları gidermek amacıyla “Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği Taslağı”nın hazırlandığı ve yayımı için gerekli çalışmaların sürdürüldüğü, 2- Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 59 uncu maddesi gereğince, Yönetmeliğin uygulanmasına ihtiyaç duyulan diğer hususların belirlenmesine ilişkin Tebliğ çalışmaları da tamamlandığı ve hazırlanan taslağın yayımlanma sürecinin başlatıldığı, 3- Turizm sezonunun yaklaşması nedeniyle taleplerin sonuçlandırılmasında bir gecikmeye meydan vermemek bakından, söz konusu “Tebliğ” ve “Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği” yayımlanana kadar uygulamanın bu taslaklardaki hükümlere göre yapılması Bakanlık Makamı’nın 05.04.2010 Tarih ve 71111 Sayılı ve aynı tarih 71122 sayılı Olur’larıyla uygun görüldüğü, 4- Söz konusu Olur’lardan birer örneğin ilişikte gönderildiği, uygulamanın bu Olur’lar çerçevesinde yürütülmesi, sportif faaliyetlerde bulunacak sualtı ve su üstü deniz turizmi araçları ile ilgili işlemlerde 05.04.2010 Tarih ve 71111 sayılı Onayda yer alan bu araçlara ilişkin hükümlerinde göz önünde bulundurulması hususları bildirilmektedir. Bahse konu Makam Olur’ları Ek’lerde sunulmakta olup, ayrıca Odamızın Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org) Duyurular Bölümünde de yer almaktadır. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER: Ek-1: Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği ile İlgili Makam Olur’u (4 Sayfa) Ek-2: Deniz Turizmi Tesisleri ve Araçlarının Belgelendirilmesi ile İlgili Makam Olur’u (13 Sayfa) Dağıtım: Bilgi: - Tüm Üyeler (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - İMEAK DTO Şubeleri - Deniz Turizmi Çalışma Grubu - İMEK DTO 15,42,43,49 ve 50 No’lu Meslek Komiteleri Üyeleri - Deniz Turizmi Birliği Derneği