• Anasayfa
  • |
  • Denizcilik Çalışma Sözleşmesi Hk.

Denizcilik Çalışma Sözleşmesi Hk.

İlgi : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel

                     Müdürlüğü'nün 22.12.2015 tarih ve 6940 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;

-Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temciliği'nden alınan 23 Temmuz 2015 tarihli yazıda, Denizcilik Çalışma Sözleşmesinin Kod bölümünde üç değişiklik önerisi olduğu belirtilerek, sözkonusu değişiklik önerilerine ilişkin olabilecek görüş ve önerilerin ILO'ya iletilmesinin istendiği,

-Değişiklik önerileri ve üye ülkelerce yapılacak değerlendirmelerin 8-10 Şubat 2016 tarihlerinde Cenevre'de düzenlenecek olan Özel Üçlü Komite'nin ikinci toplantısında ele alınacağı ve  değişiklik önerilerinin bir örneği ile Bakanlıklarınca yapılan gayri resmi Türkçe tercümenin Ek'te yer aldığı,

-Bilgi ve varsa değişiklik önerileriyle ilgili görüş ve değerlendirmelerimizin en geç  4 Ocak 2016 tarihine kadar Bakanlıklarına gönderilmesi,

istenmektedir.

İlgi yazı Ek'inde yer alan değişiklik önerilerinin incelenerek görüş ve önerilerinizin ilgili  Bakanlığa iletilmek üzere ivedi olarak 4 Ocak 2016 Saat 14.00'e kadar Odamıza bildirilmesini arz ve rica ederiz.

 

                                                                                                          Saygılarımızla,

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                           Genel Sekreter

Ek : İlgi Yazı ve Ekleri (8 Sayfa)

N.T./S.Y./İ.A."

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                              BİLGİ :                                                          

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                             - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                  

- Türk Armatörler Birliği                                                   - GİSBİR

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                         -GESAD        

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                     - Türk Loydu  Vakfı

- İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.ve Üyeleri                   -Gemi Mühendisleri Odası

-Gemi Sahipleri                                                                     -Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası

0_5102_DCS.pdf