• Anasayfa
  • |
  • Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC 2006) Değişiklik Önerileri

Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC 2006) Değişiklik Önerileri

Sayın Üyemiz,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 09.12.2021 tarihli ve E-26579494-730.03.03-69672 sayılı yazıda; Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 11 Kasım 2021 tarihli yazısı ve ekinde Denizcilik Çalışma Sözleşmesi-2006'da (Maritime Labour Convention MLC-2006) değişiklikler yapılmasını öngören önerilerin birer örneğinin ilişikte sunulduğu bildirilmektedir.

Denizcilik çalışma standartlarını düzenli aralıklarla gözden geçirmek üzere oluşturulan Özel Üçlü Komite (Special Tripartite Commitee-STC) 4. Toplantısının I. Bölümünün 19-23 Nisan 2021 tarihleri arasında sanal ortamda yapıldığı ve KOVİD-19 salgının denizcilik sektörü ve denizcilik sektöründeki çalışma standartları üzerindeki etkileri konularında görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edilmekte, 9-13 Mayıs 2022 ( sanal ortamda olması halinde 4-13 Mayıs 2022) tarihleri arasında düzenlenecek II. bölümünde ise bazı Hükümetler ile Gemi sahipleri ve Gemiadamları tarafından ILO'ya iletilen kişisel koruyucu ekipmanlar, yiyecek ve yemek hizmeti, kıyıda tıbbi bakım, gemiadamlarının terkedilmesi halinde mali güvence, gemiadamlarının iş akitleri, ülkelerine geri gönderilmeleri, işe alım, işe yerleştirme ve mali güvenceleri, denizde meydana gelen gemiadamları ile ilgili ölümcül vakaların zorunlu bildirimi ile gemide azami hizmet süresine ilişkin konularda Denizcilik Çalışma Sözleşmesi-2006'da değişiklikler öngören yazı ekindeki önerilerle ilgili anılan Sözleşmeye taraf olsun olmasın tüm üye ülkelerden görüş, değerlendirme ve öneriler talep edildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Ek'te yer alan değişiklik önerileri ile ilgili görüş, değerlendirme ve önerilerinizin 24 Aralık 2021 tarihi saat 12.00'ye kadar Odamıza (serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr ) iletilmesi hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

1272_3245_denizcilik_al_ma_s_zle_mesi_mlc_2006_de_i_iklik_nerileri.pdf