• Anasayfa
  • |
  • Denizcilik Sektöründe Elektronik Haberleşme Ar- Ge Projeleri Tanıtım Toplantısı

Denizcilik Sektöründe Elektronik Haberleşme Ar- Ge Projeleri Tanıtım Toplantısı

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi
Başkanlığı'ndan alınan yazı ile Denizcilik sektöründe elektronik haberleşme temelli teknolojilerin
geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge projeleri Destek çağrısına çıkıldığı, destek bütçesinin toplam 200
Milyon TL olduğu, yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan projenin en fazla 15 Milyon
TL'lik bir destek hakkı kazanacağı, Destek Başvurusu sürecinin 18 Ağustos 2023 tarihine kadar
devam edeceği,

Denizcilik sektöründe kullanılmak üzere prototiplerin, teknolojilerin, yazılımların veya
cihazların geliştirilmesinin amaçlandığı, Elektronik sinyalizasyon veya elektronik bileşen içeren
projelerin değerlendirmeye alınacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı
yetkilileri tarafından Odamız üyelerine yönelik olarak 17 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 14.00'da
İMEAK DTO Meclis Toplantı Salonunda "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Sektöründe
Elektronik Haberleşme Ar-Ge Projeleri Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

496_1762_denizcilik_sekt_r_nde_elektronik_haberle_me_ar_ge_projeleri_tan_t_m_toplant_s_.pdf