• Anasayfa
  • |
  • Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği Hk.

Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği Hk.

Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği” ve “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”                    14 Ocak 2020 tarihli ve 31008 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

“Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği” ile deniz ve kıyı alanları ile nehir ağızlarında gerçekleştirilen dip tarama faaliyetlerinin çevresel yönetimi, bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan tarama malzemelerinin faydalı kullanımı ile çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde deniz ortamına boşaltılması veya bertarafına dair usul ve esaslar belirlenmektedir.

“Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Deniz Dibi Tarama Faaliyetlerinin Kontrolü başlıklı 24’üncü madde (Deniz dibi taraması ve buna bağlı olarak taramadan çıkarılacak malzemenin denize dökülmesi faaliyetine ilişkin olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamı dışında kalan faaliyetler için Bakanlığın görüşünün alınması zorunludur) yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                     

İsmet SALİHOĞLU                

Genel Sekreter                   

47_158_158_47.pdf