• Anasayfa
  • |
  • Düzenli Seferlere İlişkin Uygulama Talimatı Hk.

Düzenli Seferlere İlişkin Uygulama Talimatı Hk.

Sayın Üyemiz,

İlgi: T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün 08.12.2016 Tarih ve 92039 Sayılı Yazısı.

İlgi yazı ile;

- Türkiye Cumhuriyeti liman/iskeleleri arasında yapılan düzenli seferlere ilişkin usul ve esasların "Denizyolu İle Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik" ile belirlenmiş olduğu, düzenli sefer izni başvuru ve değerlendirme esaslarına ilişkin uygulamanın "Denizyolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmeliğe İlişkin Uygulama Talimatı" belirlendiği,

- Ancak, Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından düzenli sefer izinleri işlemlerinin "Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğin Azaltılması Projesi" kapsamına alınması nedeniyle, düzenli hat izni başvuruları ve takibinin elektronik ortamda on-line olarak yapılması amacıyla Düzenli Sefer Bilgi Sistemi (DSBS) adı altında Bakanlık tarafından bir yazılım geliştirildiği, bahse konu yazılım ile başvuru ve değerlendirme prosedürünün yeniden belirlendiği,

- Bu kapsamda, 19.12.2016 Tarihinden itibaren düzenli seferlere ilişkin işlemlerin EK'te gönderilen "Denizyolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmeliğe İlişkin Uygulama Talimatı" doğrultusunda DSBS üzerinden yapılacağı,

- Ayrıca anılan yazılıma, düzenli sefer izni talebinde bulunan firmaların İdare tarafından kendilerine tahsis edilen kullanıcı kodu ve şifreyi kullanarak, düzenli sefer izin işlemlerinde görevli liman başkanlığı personelinin ise mevcut e-denizcilik kullanıcı kodu ve şifresini kullanarak https://dsbs.udhb.gov.tr adresinden ulaşabileceği,

- Düzenli sefer izni için izlenecek mevzuat ve diğer bilgilerin www.denizticareti.gov.tr internet sitesi "Hat İzinleri İşlemleri" başlığı altında yer aldığı belirtilerek, müracaat eden firmaların bu yönde uyarılması hususu,

bildirilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.   

                                                                                                                                                            Saygılarımızla,

 

                                                                                                                                                             Murat TUNCER

                                                                                                                                                             Genel Sekreter

EK: Uygulama Talimatı ve Ekler (8 Sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                     Bilgi:

- İlgili Üyeler (Web Sayfasında)                                                     - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- İstanbul Şehir Hatları Tur. San. ve Tic. A.Ş.                                  - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- İDO A.Ş.

- BUDO A.Ş.

- İZ DENİZ A.Ş.

- GESTAŞ

- RODER

- ROFED

- TAİS

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri                                    

- İMEAK DTO 30 ve 31 No.lu Meslek Komite Üyeleri              

- S.S. Avrasya Deniz Taş. Turz. Hiz. İnş. San. ve Tic. Aş.

- S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Koop.

- S.S. Boğaziçi Yolcu ve Tur. Den. Mot. Taş. Koop.

- Beyden Deniz Ulaşım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

- S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu ve Turizm Mot. Taş. Koop.

- S.S. Kartal Deniz Yolcu Yük ve Tur. Mot. Taş. Koop.

- Feribot İşletmeleri 

830_4726_EK_-_Uygulama_Talimati_ve_Ekler.pdf