EEDI 3. Aşaması Hk.

Sayın Üyemiz,

İlgi: ICS (Uluslararası Deniz Ticaret Odası)'nın 23.11.2018 tarihli ve MC(18)103 sayılı yazısı ile;

Üyelerden, bu duyuruda sağlanan bilgileri not etmeleri ve Enerji Verimliliği Dizayn Endeksi (Energy Efficiency Design Index – EEDI) 2. aşamanın ilerisi konusunda geri bilgi akışı sağlamaları talep edilmektedir. Bilgilerinize arz ve rica ederiz.

                                                                   Saygılarımızla, 

                                                                  Murat TUNCER

                                                                  Genel Sekreter

 

EKLER:

Ek-1: İlgi yazı Türkçe Çevirisi (2 syf.)

Ek-2: İlgi yazı (2 syf.)

756_4793_Ertu_48.pdf