• Anasayfa
  • |
  • Ekonomide Hayata Geçen Destekler Hk.

Ekonomide Hayata Geçen Destekler Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 10.04.2020 Tarihli ve 1556 Sayılı yazısı ile,

- Vergi

- Mali Yükler

- Kredi

- Kefalet

- İdari

- İstihdam

- Ulaşım

- Tarım

konu başlıklarında "Ekonomide Hayata Geçen Destekler"e ilişkin hususlar bildirilmekte olup, söz konusu yazı örneği Odamız web sayfasında "Genel" ve "Ticari Duyurular" bölümlerinde yayımlanmaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                                     

İsmet SALİHOĞLU                                

Genel Sekreter                                   

                       

455_1182_1182_455.pdf