• Anasayfa
  • |
  • Elektronik Belgeler Üzerinden Yürütülen İşlemler

Elektronik Belgeler Üzerinden Yürütülen İşlemler

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 15.04.2020 tarih ve E-00053903925 sayılı yazısında ; Gümrüklerde dijitalleşme çalışmaları kapsamında, Tek Pencere, Liman Tek Pencere, Konteyner ve Liman Takip Sistemi, Serbest Bölgeler Sistemi, vb. sistemleri geliştirilmiş olup; bu sayede işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasının hedeflendiği,

Diğer taraftan; koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerde gümrüklerde insan ve eşyaya temasın en aza indirilmesinin önem arz ettiği,

Bu itibarla; elektronik ortamda bulunan belgelerin kağıt ortamında aranmaması ve işlemlerin sadece elektronik ortamda tekemmül ettirilmesi hususlarına azami önem gösterilmesi bildirilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                        

İsmet SALİHOĞLU                   

Genel Sekreter                      

496_1225_elektronik_belgeler_zerinden_y_r_t_len_i_lemler.pdf