• Anasayfa
  • |
  • Endonezya'nın İmza ve Mühür Örnekleri İle Gümrük Tarifeleri Hk.

Endonezya'nın İmza ve Mühür Örnekleri İle Gümrük Tarifeleri Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 09.03.2023 tarihli yazıda; Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı Sekretaryası'ndan alınan bildirime atfen, Endonezya tarafından D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması'nın uygulanması kapsamında kullanılan menşe ispat belgesi örneği, ilgili belgede bulunabilecek imza/ mühür örnekleri ve Endonezya'nın taviz listesindeki ürünlerin iletildiği belirtilmektedir.

 Endonezya'nın taviz listesi ile imza ve mühür örnekleri Ek'te yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

200_767_d_8_tta_endonezya_n_n_imza_ve_m_h_r_rnekleri_ile_g_mr_k_tarifeleri_hk_compressed.pdf