• Anasayfa
  • |
  • Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2025)

Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2025)

"Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2025) 2021/20 Sayılı Genelgesi"  02.10.2021 tarih ve 31616 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.

Söz konusu Genelgede özetle; 

Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2025) ile ulaşımda erişilebilirliğin; altyapıdan araçlara, teknolojiden kurumsal kapasiteye, yönetişimden farkındalığa kadar geniş bir bakış açısıyla ele alındığı ve bahse konu Strateji ve Eylem Planı ile ulaşım hizmetlerinin mevzuat ve erişilebilirlik standartlarına uygun olarak etkin bir şekilde yürütülmesinin amaçlandığı,

Bu itibarla, ülkemizin ulaşımda erişilebilirlik vizyonu ve stratejisini ortaya koyan bir yol haritası niteliğindeki "Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planının (2021-2025)" Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın (https://www.uab.gov.tr/uploads/announcements/erisilebilir-ulasim-stratejisi-ve-eylem-plani-2021/erisilebilir-ulasim-stratejisi-ve-eylem-plani-2021-2025.pdf) resmi internet sayfasında yayımlandığı belirtilmektedir.

Bahse konu Genelge Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat ve Turizm Bölümlerinde yayımlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1031_2653_eri_ilebilir_ula_m_stratejisi_ve_eylem_plan_2021_2025_.pdf