• Anasayfa
  • |
  • Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı Hk

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı Hk

Sayın Üyemiz,

 

            Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 09.03.2018 tarih ve 30355 Sayılı Resmi Gazete'de Fenerbahçe Yat Limanının özelleştirme kapsamında imar planına ilişkin 2018/3 Sayılı Karar yayınlanmıştır.

            Bahse konu Kararda; Fenerbahçe –Kalamış Yat Limanı alanını kapsayan özelleştirme kapsam ve programındaki Türkiye Denizcilik A.Ş.'ye ait 274 ada,1 No'lu parsel ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlara yönelik "Yat Limanı (Emsal:0,12; Yençok: 6,50; yençok çatı dahil:7,50 m)" kullanım kararı getirilen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 06.11.2017 tarih ve 2017/106 sayılı kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların reddine karar verilmiştir.

            Bilgilerinize arz/rica ederiz.

 

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

                                                                                                          Murat TUNCER       

                                                                                                          Genel Sekreter

 

            DAĞITIM:                          

            Gereği:                                                          Bilgi:

  • İlgili Üyeler (Web Sayfamızda)              - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
  • İMEAK DTO Şubeleri                            - Şube Yönetim Kurulu Bşk.ları
  • İMEAK DTO 14,31,38,39,45,46 No'lu

    Meslek Komiteleri Üyeleri
  • Tüm Marina İşletmeleri

146_1017_Fenerbahce_Kalamis_Yat_Limani_O.I.Karari_Hk.pdf