• Anasayfa
  • |
  • Fizibilite ve Modelleme Raporu Hazırlama Yetkisi

Fizibilite ve Modelleme Raporu Hazırlama Yetkisi

Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ'in (Tebliğ No: 2009/2) 6,7 ve 8. Maddesi ile 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında, teklif imar planlarının onaylanmasına yönelik İdare (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü) tarafından verilecek görüşte esas alınacak kriterler ile görüşe dayanak teşkil edecek teknik raporları hazırlayacak kurum ve kuruluşların uyması gereken usul ve esaslar belirlenmiştir.

Piri Reis Üniversitesi'nin 06.05.2020 tarih ve 605.02 sayılı yazısı ile yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri uyarınca liman, gemi, tersane modelleme ve fizibilite çalışmaları kapsamındaki onaylı plan ve raporlamalar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı "Fizibilite ve Modelleme Raporu Hazırlama Yetki" belgesine sahip olduğunu ve mevcut yetkisi ile Simülatör Merkezinde bulunan Modelleme Simülatörü, tüm simülatörlerinin entegre çalışma olanak ve yetenekleri, donanım ve uzman kadrosu ile onaylı liman, gemi ve tersane modelleme, fizibilite plan ve raporlamaları için tüm ihtiyaç sahibi kuruluş ve kişilere gerekli desteği vermeye hazır olduğunu iletmiştir.

Söz konusu yetki belgesi ile Piri Reis Üniversitesi'nin yazısı ekte sunulmakta olup ayrıca Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) "Mevzuat, Genel Duyurular ve Kıyı Yapıları" bölümlerinde yayınlanmakta ve e-posta ile gönderilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                             

İsmet SALİHOĞLU                        

Genel Sekreter                            

612_1482_90e163f2_913b_4c13_ad24_a27d779837fcfizibilite_ve_modelleme_raporu_haz_rlama_yetkisi_113759.pdf