• Anasayfa
  • |
  • FONASBA COVID-19 Bültenleri Hk.

FONASBA COVID-19 Bültenleri Hk.

İlgi : a) FONASBA’nın 18.03.2020 tarihli ve 01 sayılı COVID-19 bülteni.
        b) FONASBA’nın 19.03.2020 tarihli ve 02 sayılı COVID-19 bülteni.

Sayın Üyemiz,
Avrupa Birliği’nin(AB), sınır yönetimi prosedürleri, COVID-19'un önlenmesi ve yönetimi için kritik öneme sahip kişisel koruyucu ekipmanların ihracatını kapsayan AB İhracat Kontrolleri Uygulama Mevzuatı ile Avrupa Birliği, Mısır, Güney Kıbrıs, Avusturalya, Almanya, Macaristan, Avusturya, Sırbistan, Bulgaristan, Romanya, Kenya ve Fas idarelerinin COVID-19 sürecinde uyguladıkları kısıtlamalar ve getirdikleri sağlık tedbirlerine yönelik bilgileri içeren ilgi (a) ve (b) ile Odamıza gönderilen FONASBA(The Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents) bültenleri Ek’te sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                       

İsmet SALİHOĞLU                   
Genel Sekreter                     

330_1026_1026_330.pdf