GASM SINAV TARIHLERI HK.

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; 14.11.2008 tarih ve 38652 sayılı Müsteşarlık Olur’u ile 2009 yılı sınav takviminde zabitan sınavlarının birincisinin 27-28-29 Mart 2009 tarihlerinde yapılmasının uygun görüldüğü, Ancak, 29 Mart 2009 tarihinde mahalli seçimlerin olması nedeniyle bahse konu sınavların 21-22-23 Mart 2009 tarihlerinde yapılmasının 23.12.2008 tarih ve 41835 sayılı Müsteşarlık Olur’u ile uygun görüldüğü, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - YK Yedek Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. Taşıyıcılar Kooperatifi - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - TÜRKLİM - GİSBİR - GESAD - RODER - UND - GEMTAC - Koster Armatörleri Derneği - S. S. İstanbul Anadolu Yakası Kumcular Üretim ve Pazarlama Kooperatifi - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop. ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - ZEYPORT - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği