• Anasayfa
  • |
  • Gemi Kaynaklı Karbondioksit Emisyonlarının İzlenme, Raporlanma ve Doğrulanmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı Hk.

Gemi Kaynaklı Karbondioksit Emisyonlarının İzlenme, Raporlanma ve Doğrulanmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı Hk.

İlgi: T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 05.07.2017 tarihli ve 160.99-E.54415 sayılı yazısı, 

"Deniz Taşımacılığından Kaynaklanan Karbondioksit Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması"na ilişkin(Monitoring Reporting Verification-MRV) Tüzüğüne uyum kapsamında düzenlenen ve AB limanları ile ülkemiz limanları arasında seyrüsefer yapan 5000 GT üzeri gemilerden kaynaklanan CO2 emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına ilişkin hazırlanan Taslak Yönetmelik, İlgi yazı ile bildirilmiştir.  

Bu kapsamda, Ek-1'de yer alan Taslak Yönetmeliğe ilişkin görüş ve önerilerinizin 31.07.2017 tarihine kadar Odamıza iletilmesi hususunda bilgi ve gereği için arz ve rica ederiz. 

                                             Saygılarımızla,

                                             İsmail ASASOĞLU

                                             Genel Sekreter V.

EKLER;

EK-1:İlgi yazı (18syf)

469_2736_0253_001.pdf 469_2736_Yonetmelik_Taslagi.pdf