• Anasayfa
  • |
  • Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06 Mart 2021 tarih ve 31415 sayılı Resmi Gazete'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından "Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bahse konu yönetmelik ile bazı düzenlemeler yapılmış olup bu düzenlemeleri gösteren Resmi Gazete yazımız ekinde sunulmaktadır.

Yönetmelik değişikliğinde Odamız birimlerini ilgilendiren hususlardan özetle; imar planı uygulamalarından kaynaklanan nedenlerden ötürü, bahse konu Yönetmelik kapsamında diğer kurum ve kuruluşlardan alınarak İdareye ibraz edilmesi gereken belgeleri alamayanların, eksik belgeleri imar planı uygulamalarının kesinleşmesini müteakip altı ay içinde ibraz etmeleri gerektiği açıklanmıştır.

İlgili yönetmelik duyurusu Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel, Mevzuat Duyurular, Kıyı Yapıları Duyuruları" bölümlerinde yayınlanmakta olup ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

256_772_gemi_s_k_m_y_netmeli_inde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_y_netmelik.pdf