• Anasayfa
  • |
  • GEMI TEÇHIZATI YÖNETMELIĞI

GEMI TEÇHIZATI YÖNETMELIĞI

Sayın Üyemiz, İlgi yazıda, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında, 96/98/EC sayılı AB Direktifi esas alınarak hazırlanan Gemi Teçhizatı Yönetmeliği’nin, 23 Ekim 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığı ve 01 Haziran 2006 tarihinde yürürlüğe gireceği, Yönetmelik ekindeki listelerde yer alan gemi teçhizatının, ilgili teknik düzenlemelerde belirtilen gereklere uygun olduğunu ve listelerde gösterilen uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi tutulduğunu belgelendirmek üzere, “uygunluk değerlendirme kuruluşları” arasından Denizcilik Müsteşarlığı tarafından görevlendirilen “Onaylanmış Kuruluş”(lar)ca “uygunluk değerlendirmesi işlemi”ne tabi tutulması ve “uygunluk işareti” ile işaretlenmesi gerektiği, Bu itibarla, Gemi Teçhizatı Yönetmeliği kapsamında yer alan ürünlerin, Yönetmeliğe uygunluğunu ve güvenliğini değerlendirmek üzere Denizcilik Müsteşarlığı tarafından görevlendirilecek onaylanmış kuruluşların belirlenmesinde esas alınacak temel kriterler ve bu kuruluşların başvuru ve görevlendirilme esasları ve kuruluşların yükümlülükleri, ilgi yazı ekinde alınmak suretiyle ekte sunulmaktadır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: (8 sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - İMEAK DTO Şubeleri Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - Meclis Başkan ve Vekilleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Danışmanlar - DTO Meslek Komiteleri Başkanları