Gemiadamı Cüzdanı Hk.

           Sayın Üyemiz,

            İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel

                    Müdürlüğü'nün 18.05.2018 tarih ve E.33407 sayılı yazısı.

            İlgi yazı ile özetle;

         - 5682 sayılı Pasaport Kanununun 20 inci maddesinde yapılan değişiklik kapsamında, 02 Nisan 2018 tarihinden itibaren ilk kez gemiadamı cüzdanı almak için başvuranlar ile zayi, yıpranma ya da süre bitimi nedeniyle gemiadamı cüzdanını yenilemek isteyen gemiadamlarının başvurularının alınması için öncelikle il/ilçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerine yönlendirildiği,

        - Gemiadamı cüzdanı almak için başvuru yapacak gemiadamlarının il/ilçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerine giderek parmak izi kaydı verdiği, bu sırada Pasaport Kanununun 22 inci maddesinde sayılan sakınca sorgularının yapıldığı, sakınca sorgulamaları sonucunda sakınca olmadığı ibaresi de bulunan parmak izi kayıt belgelerini Liman Başkanlıklarına ibraz eden gemiadamlarının başvurularının kabul edildiği,

        - Konuyla ilgili, yurt dışında seferde olan gemilerde çalışan gemiadamlarının, seferleri sırasında gemiadamı cüzdanlarının geçerlilik süresinin bitmesi durumunda, gemiadamının görev yaptığı şirket yetkilisi tarafından gemiadamı cüzdanı başvurusu yapabilmesi ve yenilenen gemiadamı cüzdanının posta yoluyla gemiadamına ulaştırılabilmesi için bir düzenleme yapılması yönünde denizcilik işletmelerinden talepler geldiği, ilgili mevzuat gereği, gemiadamı cüzdanı almak için başvuruda bulunacak olan gemiadamının şahsen İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerine müracaatta bulunarak parmak izi kaydı vermesi gerektiği, şahsen müracaatta bulunulmadığı takdirde, parmak izi verilemediğinden, Liman Başkanlıkları tarafından gemiadamı cüzdanı düzenlenemediği, gemiadamı yeterlik belgeleri ve STCW sertifikalarının da gemiadamı cüzdanlarına işlendiğinden yurtdışında bulunan ve gemiadamı cüzdan süresi bitmemiş dahi olsa, yeterlik ve sertifikalarının süresi biten gemiadamlarının bu belgelerinin süresini uzatma taleplerinin de yerine getirilemeyeceği,

          - Gemiadamları ve denizcilik işletmeleri tarafından sıkıntı yaşanmaması, ayrıca yurtdışında yapılan liman devleti kontrollerinde, süresi biten belgelerle ilgili gemi tutulma olayları gerçekleşmemesi için, denizcilik işletmeleri tarafından gemilerde sefere çıkacak olan gemiadamlarının, göreve başlamadan önce gemiadamı cüzdanlarının, gemiadamı yeterlik belgelerinin ve STCW sertifikalarının geçerlik sürelerinin kontrollerinin dikkatli olarak yapılması, süresi dolmak üzere olan belgelerin sefer öncesi yenilenmesi, yurtdışında olan ve ilgili belgelerinin süresi bitmek üzere olan gemiadamlarının değişimlerinin zamanında yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istenmektedir.

            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                           

                                                                                                                                                                             Saygılarımızla

                                                                                                                    

                                                                                                                                                                            Murat TUNCER

                                                                                                                                                                            Genel Sekreter

                 EK: İlgi Yazı Örneği (2 Sayfa)                                                                                       

 

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                                            BİLGİ                                            

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                                 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri                        

- Türk Armatörler Birliği                                                                    - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                            - Meclis Üyeleri

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                               

- TAİS                                                                           

- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular                            

  Üretim ve Pazarlama Kooperatifi                                         

- T.D.İ. A.Ş.                                                                                                 

- İstanbul Şehir Hatları Tur. San. ve Tic. A.Ş.                       

- İDO A.Ş.                                                                                    

- UND

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- SULİM

- KOSDER

- ROFED

- KOGAD

- İstanbul Turistik Yüzer Tesis İşletmeleri Derneği                                     

- SÜR-KOOP

- Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği

- S.S. İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği

- BAU TÜRBAM

- Türkiye Denizcilik Federasyonu

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği             

- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

- Gemi Mühendisleri Odası

- D.E.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- WISTA Türkiye Derneği

- Beykoz Denizciler Derneği

- Gemi Sahipleri

- Acenteler

 

310_2136_EK-310.pdf