• Anasayfa
  • |
  • Gemiadamları Yönetmeliği Değişiklik Taslağı Hk.

Gemiadamları Yönetmeliği Değişiklik Taslağı Hk.

Sayın üyemiz,

 

İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel

        Müdürlüğü’nün 16.06.2016 tarih ve E.44697 Sayılı yazısı.

 

            İlgi yazı ile,

 

            Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan “Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” hakkındaki Odamız görüşlerinin, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca söz konusu Yönetmelik Ek’inde yer alan Ek-2 formuna işlenerek en geç 15 gün içerisinde bildirilmesi, bildirilmemesi halinde ise görüşümüzün olumlu sayılacağı,

belirtilmektedir. 

 

            Odamız web sayfasının “Mevzuat Duyuruları” bölümünde yer alan bahse konu Taslağın incelenerek oluşacak görüşlerinizin 11 Temmuz 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

 

                                                                                                                                         Saygılarımızla

     

                                                                                                                                          

                                                                                                                                       İsmail ASASOĞLU

                                                                                                                                        Genel Sekreter V.                                                                         

EK: Yönetmelik Taslağı (11 Sayfa)

       (Web Sayfası)

 

 

DAĞITIM:                                                                                                                   

Gereği:                                                                                               Bilgi:

- Türk Armatörler Birliği                                                                   - Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğü

-  S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop                                          - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                       

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                        - İMEAK DTO Şube YK Başkanları                                        

-  İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri                                       - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.

- 01,02,14,31,38,39,44,46,47 No’lu Meslek Komiteleri                     - TÜDEV

  Başkan ve Üyeleri

- Gemi Sahibi Firmalar           

 

                                                                    

491_2615_EK_(DEG.METNI).pdf