• Anasayfa
  • |
  • Gemiler için Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Gemiler için Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından "Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, yayımı tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

18.01.2017 tarih  ve 29952 sayılı Resmi Gzete'de yayımlanan "Gemiler için Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği"nin "Geçici 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan bir yıl içerisinde" ibaresi  "1 Kasım 2018 tarihine kadar" şeklinde değiştirilmiştir.

Bahse konu Yönetmelik Değişikliği ile İdare tarafından belgelendirilen "Uluslararası sefer yapan; yük, yolcu, römorkör ve çeşitli hizmet gemileri ile on ikiden fazla yolcu taşıyan ticari yatlar bir yıl içerisinde 01 Kasım 2018 tarihine kadar Yetkilendirilmiş Kuruluşlar  tarafından düzenlenen klas sertifikasını almak zorundadır." şeklinde düzenlenmiştir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

                                                                                                                                Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                                               Murat TUNCER

EKLER:                                                                                                                   Genel Sekreter

Ek-1: Yönetmelik Değişikliği (1 Sayfa)

Dağıtım:

Gereği:                                                                       Bilgi:

- Tüm Üyeler (WEB Sayfasında)                               - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri 

- Türk Armatörler Birliği                                            - İMEAK DTO Şube YK Başkanları  

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                   - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

- Türk Armatörler İşverenler Sendikası (TAİS)

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği   

- GİSBİR                                                                   

- GESAD                                                                   

- Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği

- Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi

- KOSTBİR                            

- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.      

- YAGESAD

- SULİM Koop.          

- İMEAK DTO Şubeleri

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

- Gemi Mühendisleri Odası

- Tüm MK Grupları

159_1065_ek-Gemiler_icin_yetkilendirilmis_kurumlar_yonetmelik_degisikligi.pdf