• Anasayfa
  • |
  • Gemilere Scrubber Cihazının Takılması Hk.

Gemilere Scrubber Cihazının Takılması Hk.

İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün

        09.01.2020 tarihli ve 160.02-E.2527 sayılı yazısı, 

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün ilgi(a) yazısı ile tersanelerimizde Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)'nun 259 (68) sayılı kararında belirtilen Plan A kapsamında gemilere donatılacak scrubber (egzoz gazı temizleme sistemleri) cihazlarının sertifikalandırılmasına yönelik olarak ilgi(b) yazıda belirtilen hususlara uyulması kaydıyla karasularımızda deneme seyrinin yapılabileceği belirtilmiş olup, Plan B kapsamında sertifikalandırılması yapılacak scrubber sistemlerinin de ilgi(b) yazı kapsamında yapılabileceği bildirilmiştir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                       

İsmet SALİHOĞLU                 

Genel Sekreter                     

43_166_haydem_1051232_gemilere_scrubber_cihaz_n_n_tak_lmas_hk13012020.pdf