• Anasayfa
  • |
  • GENEL AV YASAĞI DÖNEMINDE ÖTV’SIZ YAKIT UYGULAMALARI HK.

GENEL AV YASAĞI DÖNEMINDE ÖTV’SIZ YAKIT UYGULAMALARI HK.

İlgi yazı ile; 1- Genel Av Yasağı Döneminde (15.04.2010-31.08.2010) avlanmasına müsaade edilen balıkçı gemilerine, ÖTV’siz yakıt kullanabilmeleri için, Tarım İl Müdürlüklerince “Balıkçı Gemileri için Genel Av Yasağı döneminde Özel Tüketim Vergisi İndirilmiş Yakıt Alım Belgesi” düzenlendiği, 2- Önceki yıllarda olduğu gibi “Kabotaj hattında, geleneksel olarak avcılık yapılan ve münhasır haklar kullandığımız açık deniz alanlarında” faaliyet gösteren balıkçı teknelerine 2010 yılı genel av yasağı döneminde de; ÖTV’si İndirilmiş Yakıt Alım Defteri, Su Ürünleri Avlanma Ruhsatı ve Balıkçı Gemileri İçin Genel Av Yasağı Döneminde Özel Tüketim Vergisi İndirilmiş Yakıt Alım Belgesi”nin ibraz edilmesi kaydıyla yakıt verebilecekleri, 3- Ayrıca, bu yıl tarihi itibari ile Tarım İl Müdürlükleri tarafından düzenlenen sözkonusu belgenin kontrolü elektronik ortamda http://subis.tarim.gov.tr/SearchDO.appx adresinin yanısıra www.denizcilik.gov.tradresinde yer alan ÖTV’siz yakıt sorgu ekranındaki SUBİS SORGU’dan veya halen firmalar tarafından kullanılan ÖTV’siz yakıt bilgi sistemi’nde yer alan defter sorgu ekranındaki SUBİS SORGU’dan yapılacağı, 4- Diğer taraftan, aynı anda birçok teknenin ÖTV’si sıfırlanmış yakıt talebinin karşılanması ile ilgili ortaya çıkacak yığılma ve bunun neden olacağı mağduriyetin oluşmasını engellemek için balıkçı gemilerine avcılık sezonu başlamadan beş (5) gün önce yakıt verilebileceği, 5- Bu itibarla, usulsüz yakıt kullanılmasına müsaade edilmemesi ve uygulamada herhangi bir sıkıntının oluşmaması için uygulama kapsamında olan balıkçı gemilerine yakıt teslimatı yapmadan önce, ÖTV’si İndirilmiş Yakıt Alım Defteri, Su ürünleri Avlanma Ruhsatı ve bir örneği ek’te gönderilen ve Tarım İl Müdürlüklerince düzenlenecek olan izin belgesinin asıllarını görerek teslimat yapılması, hususları bildirilmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Ek: İzin Belgesi (1 Adet) Dağıtım: Gereği; Bilgi: -İlgili Üyeler (Web Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri -İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri -İMEAK DTO 01,02,14 ve 30 No’lu Meslek Komitesi Üyeleri -SUR-KOOP