• Anasayfa
  • |
  • İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar

İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar

Resmi Gazete'nin 22.03.2020 tarih ve 31076 sayılı nüshasında yayımlanan "İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar" ile; COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek üzere alınan tedbirler kapsamında, 30/04/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç, yurt genelinde yürütülen tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takiplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

340_1041_icra_ve_iflas_takiplerinin_durdurulmas_hakk_nda_karar_109007.pdf