• Anasayfa
  • |
  • İhale Uygulama Yönetmelikleri Degisikligi Hakkinda

İhale Uygulama Yönetmelikleri Degisikligi Hakkinda

Sayın Üyemiz,

30.11.2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmi Gazete'de Kamu İhale Kurumu tarafından aşağıda adları geçen yönetmelikler yayımlanmıştır.

* Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

* Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

* Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

* Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayımlanan yönetmeliklerdeki değişikliklere dair bilgi notu ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

1260_3203_sirk_ler_no_1260_ihale_uygulama_y_netmelikleri_degisikligi_hakkinda.pdf