• Anasayfa
  • |
  • IMO ve IAPH Tarafından Gemi-Liman İşbirliğinin Geliştirilmesi

IMO ve IAPH Tarafından Gemi-Liman İşbirliğinin Geliştirilmesi

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, denizcilik sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik kısa, orta ve uzun vadeli tedbir ve uygulamalar Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization–IMO) “2023 Sera Gazı Stratejisi” çerçevesinde belirlenmekte olup alternatif, düşük ve sıfır karbonlu yakıtların geliştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması, karbon yoğunluğunun azaltılmasının yanı sıra, sürdürülebilir deniz taşımacılığı sistemleri ve limanlarda kapasite ve altyapıların iyileştirilmesi konuları gündemin önemli başlıkları arasında yer almaktadır.

Bu kapsamda, IMO resmî internet sitesinde yer alan (https://bit.ly/3rwVaki)  “IMO ve IAPH Tarafından Gemi-Liman İşbirliğinin Geliştirilmesi” hakkındaki yazı Türkçe’ye tercüme edilerek Ek’te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

511_1811_1811_511.pdf