• Anasayfa
  • |
  • IMO’nun CO2 Stratejisindeki Gelişmeyle ilgili ICS Basın Bildirisi Hk.

IMO’nun CO2 Stratejisindeki Gelişmeyle ilgili ICS Basın Bildirisi Hk.

​Sayın Üyemiz,

İlgi: Uluslararası Deniz Ticaret Odası'nın (ICS) 27.10.2017 tarihli ve PRESS(17)21 sayılı yazısı ve Eki Basın Bildirisi.

İlgi yazıda; denizcilik endüstrisinin, IMO'nun CO2 stratejisindeki gelişmeyle birlikte sonunda memnun kaldığı ancak halen yapılacak çok iş olduğu belirtilerek, yazı Ekindeki Basın Bildirisi'nin ulusal ticari basına, denizcilik idarelerine ve üye şirketlere duyurulması istenmektedir. İlgi yazı Eki ICS Basın Bildirisi'nin Odamızda yapılan Türkçe çevirisi (Ek-1) ile İlgi yazı ve Eki (Ek-2) ilişikte sunulmaktadır.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                                                                                                                                                    Saygılarımızla,

       

                                                                                                                                                    Murat TUNCER

                                                                                                                                                    Genel Sekreter

 

EKLER

Ek-1: ICS Basın Bildirisinin Türkçe Çevirisi (1 sayfa)

Ek-2: İlgi Yazı ve Eki (3 sayfa)

687_4170_1413_001.pdf