• Anasayfa
  • |
  • İslam Kalkınma Bankası'nın Covid-19 İçin Alacağı Tedbirler Hk.

İslam Kalkınma Bankası'nın Covid-19 İçin Alacağı Tedbirler Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen 16/04/2020 tarihli 3798 sayılı Ek'te sunulan yazıda,  Ticaret Bakanlığı'na Cidde Ticaret Ataşeliği'nden ulaşan yazıya atfen, İslam Kalkınma Bankası'nın Covid-19 salgınının kontrol altına alınmasını teminen üye ülkeler için yaklaşık 2,3 milyar ABD doları tutarında bir bütçe ayırdığı, konuya ilişkin olarak söz konusu Ataşeliğimizce İslam Kalkınma Bankası (İKB) yetkilileri ile yapılan görüşmede, hâlihazırda üye ülkelerin ihtiyaç analizinin hazırlandığı ve bu kapsamda yine üye ülkeler tarafından tedarik edilebilecek ürünlerin bir envanterinin oluşturulduğu bildirilmiştir.

Yazıda devamla, özellikle medikal ekipman, ilaç, gıda ve temel tüketim malzemeleri olmak üzere üye ülkelerin ciddi manada söz konusu ürünlere ihtiyaç duydukları, ilgili sektörlerdeki üreticilerimiz ve ihracatçılarımızın Ek'te sunulan İKB'nin Türkiye ofisleri kanalıyla tedarik edebilecekleri ürün, miktar ve fiyat bilgilerini İKB'ye iletebileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

Saygılarımla,                    

İsmet SALİHOĞLU              

Genel Sekreter                   

485_1214_islam_kalk_nma_bankas_n_n_covid_19_i_in_alaca_tedbirler_hk.pdf