• Anasayfa
  • |
  • İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No:26

İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No:26

Sayın Üyemiz,
İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün 17.04.2020 tarih ve 050.01.04 sayılı yazısında, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 17.04.2020 Cuma günü saat 09.00'da Vali Yardımcısı Cemalettin ÖZDEMİR başkanlığında olağanüstü toplandığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan Koronavirüs (COVID-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artmasının olduğu, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası temasın azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlaması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımının hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesiyle;

1. Deniz yolu ile İstanbul'a giriş ve çıkışın, il sınırları içerisinde özel tekneler ile seyir yapmanın pandemi süresince yasaklanması,

2. Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların İlimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edileceği, bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacağı,

3. İstanbul dışından gelen ve ticari faaliyette bulunan balıkçı teknelerinin nakliye belgelerini beyan etme zorunda olduğu, personelin kesinlikle tekne dışına çıkamayacağı ve liman içine giremeyeceği,

4. 20 metreden küçük temasların, İstanbul Boğazı kuzeyden girişlerinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından sorgulanarak ilgili kolluk kuvvetine bildirim sağlanması,

5. Yukarıdaki tedbirlerin 17.04.2020 Cuma günü saat:23.59 itibariyle yürürlüğe girmesi,

Kararları alınmıştır.
Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,                    

İsmet SALİHOĞLU              

Genel Sekreter                  

488_1212_istanbul_il_h_fz_ss_hha_meclis_karar_.pdf