• Anasayfa
  • |
  • ISWG-GHG 15 Sonuçları Hk.

ISWG-GHG 15 Sonuçları Hk.

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) Deniz Çevresini Koruma Komitesi bünyesindeki (Marine Environment Protection Committee-MEPC) Gemilerden Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına Yönelik Oturumlararası Çalışma Grubu’nun 15’inci Oturumu (Intersessional Working Group on Reduction of GHG Emissions from Ships-ISWG GHG 15) 26-30 Haziran 2023 tarihleri arasında hibrit olarak gerçekleştirilmiştir.

Odamız tarafından takip edilen bahse konu çalışma grubu toplantısında gündeme gelen önemli konuların sonucu hakkında IMO resmî web sayfasında (https://t.ly/SOJ1P)  yayımlanan duyuruda yer alan özet bilgilerin Türkçe tercümesi Ek’te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

471_1666_1666_471.pdf