• Anasayfa
  • |
  • İzmir Kılavuz Kaptan Alma ve Bırakma Mevkileri

İzmir Kılavuz Kaptan Alma ve Bırakma Mevkileri

Sayın Üyemiz,
            İLGİ: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel
                        Müdürlüğü’nün 24.05.2013 tarih ve 5619 sayılı yazısı.
            İlgi yazı ile;
    Limanlar Yönetmeliği’nin 31.10.2012 tarih ve 28453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, bu Yönetmeliğin Ek-3 ve Ek-4’ünde İzmir Körfezi için Kılavuz Kaptan alma ve bırakma noktalarının belirlendiği, Yönetmelik’te yapılan 27/2/2013 tarih ve 28572 sayılı değişikliklerle İzmir Körfezi trafik ayrım düzeni haritasına (1) ve (2) numaralı demirleme sahaları için ayrıca kılavuz kaptan alma noktası eklendiği,
Belirtilen bölgede kılavuzluk faaliyetleri konusunda herhangi bir karışıklık yaşanmaması ve uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla Yönetmelik hükmünü açıklama ihtiyacının hasıl olduğu,
Bu itibarla;
1- İzmir Körfezine giriş yapacak kılavuza tabi tüm gemilerin (45) numaralı kılavuz alma noktasından limana ya da demir sahasına kılavuzlanacağı ve bu iş için tek etap ücreti tahsil edileceği,
2- (1) ve (2) numaralı demirleme sahasından limana yanaşacak gemiler için (46) numaralı kılavuz alma noktasından yapılacak olan kılavuzluk hizmeti için ise tekrar kılavuzluk ücreti tahsil edilebileceği,
bildirilmektedir.
  Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                          Saygılarımızla
                                                                                             
                                                                                                                      

                                                                                               İsmail ASASOĞLU
                                                                                               Genel Sekreter V.

EKLER:
EK 1: İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa)
EK 2: İzmir Limanı Demir Yerleri ve Trafik Ayrım Şeritleri (1 Sayfa)
                       
DAĞITIM
GEREĞİ                                                                                      BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                           - YK Başkan ve Üyeleri
- Türk Armatörler Birliği                                                            - MK Başkanları
- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                      
- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                                                                     
- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim                                 
ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi                                  
- T.D.İ. A.Ş.                                                                                   
- RODER
- UND                                                                          
- TÜRKLİM                                                                                                     
- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri
- Koster Armatörleri Derneği
- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği
- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği 
- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği
- Oruç Reis Denizciler Kulübü
- Gemi Sahibi Firmalar
- Acenteler