• Anasayfa
  • |
  • KAMU İKTISADI TEŞEBBÜSLERINCE İŞLETILEN LIMANLARIN DENIZ SINIRLARININ VE KOORDINATLARININ BELIRLENMESINE İLIŞKIN TEBLIĞDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIĞ

KAMU İKTISADI TEŞEBBÜSLERINCE İŞLETILEN LIMANLARIN DENIZ SINIRLARININ VE KOORDINATLARININ BELIRLENMESINE İLIŞKIN TEBLIĞDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIĞ

Kamu İktisadi Teşebbüslerince İşletilen Limanların Deniz Sınırlarının ve Koordinatlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1) 18.05.2006 tarih ve 26172 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -YK Başkan ve Üyeleri -S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. -YK Yedek Üyeleri -VDAD -Meslek Komite Başkanları -İMEAK DTO Şubeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası)