• Anasayfa
  • |
  • Kılavuzluk Hizmet Emniyetine İlişkin Yönerge

Kılavuzluk Hizmet Emniyetine İlişkin Yönerge

Sayın Üyemiz;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Odamıza gönderdiği 03.03.2023 tarih ve 1010893 sayılı yazısı ile "Kılavuz Kaptan Transfer Emniyetine İlişkin Yönerge Taslağı" hakkında görüş istemiş, Odamızca 07.03.2023 tarih ve 740 sayılı yazı ile sektörden görüş sorulmuş, gelen görüşler doğrultusunda Kılavuz Kaptan Transfer Emniyetine İlişkin Yönerge Taslağı hakkında Odamız görüşü 21.03.2023 tarih ve 874 sayılı yazımız ile Denizcilik Genel Müdürlüğüne gönderilmişti. 

Bu defa, Denizcilik Genel Müdürlüğü Odamıza gönderdiği 05.06.2023 tarih ve 1192857 sayılı yazısında; Ülkemiz deniz egemenlik ve yetki alanlarında verilen kılavuzluk hizmetleri esnasında kılavuz kaptanların ve bot personelinin can ve mal emniyetini artırmaya yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan ve yazı ekinde sunulan Kılavuzluk Hizmet Emniyetine İlişkin Yönerge Taslağı hakkında 03.03.2023 tarih ve 1010893 sayılı yazıları ile görüş talep edildiği, gelen görüşler doğrultusunda son hali verilen Kılavuzluk Hizmet Emniyetine İlişkin Yönerge Taslağı hakkında Odamız görüşlerinin en geç 14.06.2023 tarihine kadar Genel Müdürlüklerine gönderilmesini istemektedir. 

Söz konusu yazıya ve Taslak Yönergeye bakıldığında, Denizcilik Genel Müdürlüğünün "Kılavuz Kaptan Transfer Emniyetine İlişkin Yönerge Taslağı"nın adını Kılavuzluk Hizmet Emniyetine İlişkin Yönerge Taslağı olarak güncellediği anlaşılmakta olup, Ek'te yer alan Kılavuzluk Hizmet Emniyetine İlişkin Yönerge Taslağı hakkındaki görüşlerinizin en geç 12 Haziran 2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesini arz/rica ederim.

420_1555_k_lavuzluk_hizmet_emniyetine_ili_kin_y_nerge_hk.pdf